1

Chọn dịch vụ

BK NVME 1

Dung lượng
2GB
Băng thông
Không giới hạn
FTP/MySQL/Email
Không giới hạn
Addon Domain
1
CPU
1 Core
RAM
1GB
SSL
Miễn phí
Control Panel
Cpanel/WHM
Tối ưu Wordpress
Miễn phí

BK NVME 2

Dung lượng
3GB
Băng thông
Không giới hạn
FTP/MySQL/Email
Không giới hạn
Addon Domain
2
CPU
1 Core
RAM
2 GB
SSL
Miễn phí
Control Panel
Cpanel /WHM
Tối ưu Wordpress
Miễn phí

BK NVME 3

Dung lượng
6GB
Băng thông
Không giới hạn
FTP/MySQL/Email
Không giới hạn
Addon Domain
5
CPU
2 Core
RAM
3GB
SSL
Miễn phí
Control Panel
Cpanel /WHM
Tối ưu Wordpress
Miễn phí

BK NVME 4

Dung lượng
10GB
Băng thông
Không giới hạn
FTP/MySQL/Email
Không giới hạn
Addon Domain
7
CPU
2 Core
RAM
4GB
SSL
Miễn phí
Control Panel
Cpanel /WHM
Tối ưu Wordpress
Miễn phí

BK NVME 5

Dung lượng
15GB
Băng thông
Không giới hạn
FTP/MySQL/Email
Không giới hạn
Addon Domain
20
CPU
2 Core
RAM
4GB
SSL
Miễn phí
Control Panel
Cpanel/WHM
Tối ưu Wordpress
Miễn phí
2

Tên miền/ Hostname

3

Sử dụng mã khuyến mãi

Định kỳ thanh toán

Thành tiền

330,000 đ
info VAT bổ sung áp dụng cho tài khoản của bạn Xem chi tiết