Hướng dẫn thêm bản ghi cho nhiều tên miền cùng lúc

Quý khách đăng nhập vào tài khoản sau đó chọn quản lý DNS như hình

Chọn tick các tên miền cần chỉnh sửa

Mặc định chức năng bị ẩn khi tên miền không được, Quý khách cần tick chọn tên miền để kích hoạt chức năng

  • Sử dụng mẫu DNS có sẵn:  Update record sử dụng các mẫu template có sẵn
  • Thêm bản ghi A: Thêm bản ghi A cho tên miền đã chọn
  • Sao chép bản ghi DNS: Copy các bản ghi từ tên miền khác

Hướng dẫn thêm bản ghi

Sau khi kiểm tra thông tin ấn "Gửi đi" để update

Kiểm tra bản ghi tên miền

Sao chép bản ghi từ tên miền khác

Chọn các tên miền cần update

Chọn như hình sau

Sau đó ấn vào Gửi đi để copy bản ghi


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 53