1

Chọn dịch vụ

BKSW01P12

Disk space
01 GB
Bandwidth
20 GB
Domain
01
Parked/Sub Domain
02
FTP Accounts
02
Email Accouts
05
MSSQL/MySQL Accounts
02

BKSW02P12

Disk space
1.5 GB
Bandwidth
Unlimited
Domain
02
Parked/Sub Domain
05
FTP Accounts
03
Email Accouts
10
MSSQL/MySQL Accounts
04

BKSW03P12

Disk space
2.5 GB
Bandwidth
Unlimited
Domain
03
Parked/Sub Domain
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
20
MSSQL/MySQL Accounts
05

BKSW03+P12

Disk space
3.5 GB
Bandwidth
Unlimited
Domain
05
Parked/Sub Domain
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
30
MSSQL/MySQL Accounts
07

BKSW04P12

Disk space
5 GB
Bandwidth
Unlimited
Domain
07
Parked/Sub Domain
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
50
MSSQL/MySQL Accounts
12

BKSW04+P12

Disk space
7 GB
Bandwidth
Unlimited
Domain
09
Parked/Sub Domain
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
80
MSSQL/MySQL Accounts
15

BKSW05P12

Disk space
10 GB
Bandwidth
Unlimited
Domain
12
Parked/Sub Domain
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
100
MSSQL/MySQL Accounts
16

BKSW05+P12

Disk space
15 GB
Bandwidth
Unlimited
Domain
15
Parked/Sub Domain
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
Email Accouts
150
MSSQL/MySQL Accounts
20
2

Tên miền/ Hostname

3

Sử dụng mã khuyến mãi

Định kỳ thanh toán

Thành tiền

413,820 đ
info VAT bổ sung áp dụng cho tài khoản của bạn Xem chi tiết