Tiền tệ

.vn

.com

.net

.id.vn

Bảng giá tên miền

Phần mở rộng Đăng ký mới Chuyển tên miền về BKNS Gia hạn
.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.com.vn 350,000 đ Miễn phí! 350,000 đ
.com 315,000 đ 365,000 đ 365,000 đ
.net 345,000 đ 345,000 đ 345,000 đ
.biz.vn 350,000 đ Miễn phí! 350,000 đ
.ai.vn 350,000 đ Miễn phí! 350,000 đ
.net.vn 350,000 đ Miễn phí! 350,000 đ
.int.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.edu.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.info.vn 60,000 đ Miễn phí! 100,000 đ
.pro.vn 60,000 đ Miễn phí! 100,000 đ
.id.vn 60,000 đ Miễn phí! 100,000 đ
.gov.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.ac.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.org.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.name.vn 30,000 đ Miễn phí! 40,000 đ
.io.vn 30,000 đ Miễn phí! 40,000 đ
.health.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.gialai.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.hagiang.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.haiduong.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.hanam.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.hanoi.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.hatinh.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.haiphong.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.haugiang.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.hoabinh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.hungyen.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.khanhhoa.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.kiengiang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.kontum.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.laichau.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.lamdong.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.langson.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.laocai.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.longan.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.namdinh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.nghean.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.ninhbinh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.ninhthuan.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.phutho.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.phuyen.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.quangbinh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.quangnam.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.quangngai.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.quangninh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.quangtri.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.soctrang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.sonla.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.tayninh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.thaibinh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.thainguyen.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.thanhhoa.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.thanhphohochiminh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.thuathienhue.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.tiengiang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.travinh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.tuyenquang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.vinhlong.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.vinhphuc.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.yenbai.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.angiang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.bacgiang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.backan.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.baclieu.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.bacninh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.baria-vungtau.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.bentre.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.binhdinh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.binhduong.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.binhphuoc.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.binhthuan.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.camau.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.cantho.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.caobang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.daklak.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.daknong.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.danang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.dienbien.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.dongnai.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.biz 470,000 đ 470,000 đ 470,000 đ
.org 337,000 đ 349,000 đ 349,000 đ
.info 109,000 đ 510,000 đ 510,000 đ
.online 125,000 đ 1,155,000 đ 1,155,000 đ
.de 5,708,095 đ 5,708,095 đ 5,875,238 đ
.com.sg 935,000 đ 935,000 đ 935,000 đ
.ai 5,202,000 đ 5,202,000 đ 5,202,000 đ