Tiền tệ

Bảng giá tên miền

Phần mở rộng Đăng ký mới Chuyển tên miền về BKNS Gia hạn
.io.vn 30,000 đ Miễn phí! 40,000 đ
.ai.vn 350,000 đ Miễn phí! 350,000 đ
.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.id.vn 60,000 đ Miễn phí! 100,000 đ
.id 550,000 đ 550,000 đ 550,000 đ
.com.vn 350,000 đ Miễn phí! 350,000 đ
.com 310,000 đ 399,000 đ 399,000 đ
.cloud 49,000 đ 675,000 đ 675,000 đ
.top 79,000 đ 175,000 đ 175,000 đ
.xyz 63,000 đ 420,000 đ 420,000 đ
.net 350,000 đ 439,000 đ 439,000 đ
.name.vn 30,000 đ Miễn phí! 40,000 đ
.edu.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.info 560,000 đ 560,000 đ 560,000 đ
.site 1,180,000 đ 1,180,000 đ 1,180,000 đ
.biz.vn 350,000 đ Miễn phí! 350,000 đ
.net.vn 350,000 đ Miễn phí! 350,000 đ
.int.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.info.vn 60,000 đ Miễn phí! 100,000 đ
.pro.vn 60,000 đ Miễn phí! 100,000 đ
.gov.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.ac.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.org.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.health.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.gialai.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.hagiang.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.haiduong.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.hanam.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.hanoi.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.hatinh.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.haiphong.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.haugiang.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.hoabinh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.hungyen.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.khanhhoa.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.kiengiang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.kontum.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.laichau.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.lamdong.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.langson.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.laocai.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.longan.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.namdinh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.nghean.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.ninhbinh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.ninhthuan.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.phutho.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.phuyen.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.quangbinh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.quangnam.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.quangngai.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.quangninh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.quangtri.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.soctrang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.sonla.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.tayninh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.thaibinh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.thainguyen.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.thanhhoa.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.thanhphohochiminh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.thuathienhue.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.tiengiang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.travinh.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.tuyenquang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.vinhlong.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.vinhphuc.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.yenbai.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.angiang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.bacgiang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.backan.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.baclieu.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.bacninh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.baria-vungtau.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.bentre.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.binhdinh.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.binhduong.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.binhphuoc.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.binhthuan.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.camau.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.cantho.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.caobang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.daklak.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.daknong.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.danang.vn 450,000 đ Miễn phí! 450,000 đ
.dienbien.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.dongnai.vn 150,000 đ Miễn phí! 200,000 đ
.biz 470,000 đ 470,000 đ 470,000 đ
.org 350,000 đ 349,000 đ 349,000 đ
.eu 320,000 đ 320,000 đ 320,000 đ
.me 685,000 đ 685,000 đ 685,000 đ
.us 320,000 đ 320,000 đ 320,000 đ
.ws 470,000 đ 860,000 đ 860,000 đ
.mobi 890,000 đ 890,000 đ 890,000 đ
.co.uk 415,000 đ 415,000 đ 415,000 đ
.pro 125,000 đ 640,000 đ 640,000 đ
.tech 1,750,000 đ 1,750,000 đ 1,750,000 đ
.host 2,280,000 đ 2,280,000 đ 2,280,000 đ
.one 480,000 đ 480,000 đ 480,000 đ
.space 955,000 đ 950,000 đ 950,000 đ
.live 95,000 đ 925,000 đ 925,000 đ
.io 1,915,000 đ 1,915,000 đ 1,915,000 đ
.store 1,750,000 đ 1,750,000 đ 1,750,000 đ
.travel 4,215,000 đ 4,215,000 đ 4,215,000 đ
.fun 1,180,000 đ 1,180,000 đ 1,180,000 đ
.cn 699,000 đ 699,000 đ 699,000 đ
.shop 49,000 đ 955,000 đ 955,000 đ
.au 380,000 đ 380,000 đ 380,000 đ
.jp 1,300,000 đ 1,300,000 đ 1,300,000 đ
.design 1,560,000 đ 1,560,000 đ 1,560,000 đ
.vip 640,000 đ 640,000 đ 640,000 đ
.online 1,180,000 đ 1,180,000 đ 1,180,000 đ
.website 950,000 đ 950,000 đ 950,000 đ
.de 5,708,095 đ 5,708,095 đ 5,875,238 đ
.com.sg 935,000 đ 935,000 đ 935,000 đ
.biz.id 165,000 đ 165,000 đ 165,000 đ
.co 955,000 đ 955,000 đ 955,000 đ
.life 95,000 đ 990,000 đ 990,000 đ
.cn 685,000 đ 685,000 đ 685,000 đ
.kr 2,275,000 đ 2,275,000 đ 2,275,000 đ
.cloud 49,000 đ 675,000 đ 675,000 đ
.ai 5,202,000 đ 5,202,000 đ 5,202,000 đ