Hướng dẫn nâng cấp, hạ cấp dịch vụ

Bước 1: Đăng nhập tài khoản khách hàng

Bước 2: Chọn dịch vụ cần nâng cấp

Bước 3: Xem số tiền cần bổ sung. Sau đó ấn gửi đi


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 1776