Hướng dẫn tải file SSL

Sau khi bạn xác thực SSL qua phương thức xác thực DNS, email hay qua file HTTP, bạn cần đợi hệ thống cấp phát. Quá trình này thường diễn ra từ 10 – 15 phút.
Sau đó, quý khách có thể tải file cài theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào BKNS
Bạn vào trang https://my.bkns.net/ chọn mục “Đăng nhập” như trong hình để vào trang đăng nhập.

Bước 2: Sau đó chọn vào chứng chỉ SSL →  Chọn vào chứng chỉ SSL quý khách đăng ký, trong ví dụ này là chứng chỉ RaidSSL 

Bước 3: Chọn vào domain( tên miền) đã đăng ký chứng chỉ SSL  

Bước 4: Chọn vào Certificate Details 

Bước 5: Chứng chỉ sau khi tạo xong sẽ hiện thị thời gian tạo và thời gian hết hạn  →  Sau đó download cert ( chứng chỉ SSL) về

 


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 1
mood Like 0
visibility Views: 1081