Đăng ký dịch vụ SSL

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ SSL:

Bước 1: các khách hàng hãy truy cập vào tài khoản tại trang my.bkns.net để đăng ký dịch vụ

Bước 2: sau khi đăng nhập thành công ta sẽ tiến hành đăng ký dịch vụ SSL:

Bước 3: thực hiện chọn cái option tương ứng theo quy trình:

Bước 4: tạo CSR để nhà cung cấp sẽ dựa trên những nội dung có trong file CSR để cung cấp chứng chỉ SSL: