1

Chọn dịch vụ

Litespeed – Ultra

Site Owner

Domain
5Worker

Site Owner Plus

Domain
5Worker

Web Host Lite

Domain
Unlimited
Worker
1
Memory
< 8GB
Lscache
Included

Web Host Essential

Domain
Unlimited
Worker
1
Memory
Unlimited
Lscache
Included

Web Host Professional

Domain
Unlimited
Worker
2
Memory
Unlimited
Lscache
Included

Web Host Enterprise

Domain
Unlimited
Worker
4
Memory
Unlimited
Lscache
Included

Web Host Elite

Domain
Unlimited
Worker
Unlimited
Memory
Unlimited
Lscache
Included
2

Sử dụng mã khuyến mãi

Định kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

325,000 đ 01 tháng
info VAT bổ sung áp dụng cho tài khoản của bạn Xem chi tiết