1

Chọn dịch vụ

BKRSL01

BKRSW01

- Dung lượng (MB)
5.000 MB
- Băng thông (GB)
120 GB
- Tên miền
KGH
- Tên miền con
KGH
- Tên miền ánh xạ
KGH
- Tài khoản Email
KGH
- Database
KGH
- Hệ điều hành
Linux/Windows

BKRSL02

BKRSW02

- Dung lượng (MB)
10.000 MB
- Băng thông (GB)
200 GB
- Tên miền
KGH
- Tên miền con
KGH
- Tên miền ánh xạ
KGH
- Tài khoản Email
KGH
- Database
KGH
- Hệ điều hành
Linux/Windows

BKRSW04

- Dung lượng (MB)
30.000 MB
- Băng thông (GB)
400 GB
- Tên miền
KGH
- Tên miền con
KGH
- Tên miền ánh xạ
KGH
- Tài khoản Email
KGH
- Database
KGH
- Hệ điều hành
Linux/Windows

BKRSL03

BKRSL04

BKRSL05

2

Hệ điều hành *

3

Gợi ý dịch vụ

4

Tên miền/ Hostname

5

Sử dụng mã khuyến mãi

Định kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

385,000 đ 01 tháng
info VAT bổ sung áp dụng cho tài khoản của bạn Xem chi tiết