1

Chọn dịch vụ

VPS MMO1

CPU CORES
01 Core
RAM
01 GB
SSD
20 GB
IPv4 VN
1
IPv6
/56
Speed
100Mbps

VPS MMO2

CPU CORES
01 Core
RAM
02 GB
SSD
25 GB
IPv4 VN
1
IPv6
/56
Speed
100Mbps
Bandwith
Unlimited

VPS MMO3

CPU CORES
02 CORE
RAM
02 GB
SSD
30 GB
IPv4 VN
1
IPv6
/56
Speed
150Mbps
Bandwith
Unlimited

VPS MMO4

CPU CORES
02 Core
RAM
04 GB
SSD
40 GB
IPv4 VN
1
IPv6
/56
Speed
150Mbps
Bandwith
Unlimited

VPS MMO5

CPU CORES
04 Core
RAM
04 GB
SSD
50 GB
IPv4 VN
1
IPv6
/56
Speed
200Mbps
Bandwith
Unlimited

VPS MMO6

CPU CORES
04 Core
RAM
08 GB
SSD
60 GB
IPv4 VN
1
IPv6
/56
Speed
200Mbps
Bandwith
Unlimited

VPS MMO7

CPU CORES
08 Core
RAM
08 GB
SSD
80 GB
IPv4 VN
1
IPv6
/56
Speed
200Mbps
Bandwith
Unlimited

VPS MMO8

CPU CORES
08 Core
RAM
16 GB
SSD
100 GB
IPv4 VN
1
IPv6
/56
Speed
200Mbps
Bandwith
Unlimited
2

hệ điều hành *

Lựa chọn hệ điều hành sử dụng cho VPS
CentOS-7-x64
Ubuntu-20-x64
Ubuntu-22-x64
Windows-Server-2012-x64
Windows-Server-2016-x64
Windows-Server-2019-x64
Ubuntu-18.04-x64
Windows-7-x64
Windows-10-x64
Rocky-Linux-8
Windows-Server-2016-x64
Windows-10-x64
Debian10-x64
3

RAM [GB] *

2GB
4

CPU Cores *

2Core
5

Disk Size [GB] *

30GB
6

IP Address *

1IP
7

Tên miền/ Hostname

8

Sử dụng mã khuyến mãi

Định kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

209,000 đ 01 tháng
info VAT bổ sung áp dụng cho tài khoản của bạn Xem chi tiết