1

Chọn dịch vụ

BK STOR-1

CPU CORES
01 Core
RAM
02 GB
HYBRID STORAGE
200 GB
NETWORK
100 Mbps

BK STOR-2

CPU CORES
01 Core
RAM
02 GB
HYBRID STORAGE
500 GB
NETWORK
100 Mbps

BK STOR-3

CPU CORES
02 Core
RAM
04 GB
HYBRID STORAGE
1 TB
NETWORK
200 Mbps

BK STOR-4

CPU CORES
02 Core
RAM
04 GB
HYBRID STORAGE
2 TB
NETWORK
200 Mbps

BK STOR-5

CPU CORES
04 Core
RAM
08 GB
HYBRID STORAGE
4 TB
NETWORK
200 Mbps

BK STOR-6

CPU CORES
04 Core
RAM
08 GB
HYBRID STORAGE
6 TB
NETWORK
200 Mbps
2

Guest OS Version

3

Lựa chọn khác

4

Tên miền/ Hostname

5

Sử dụng mã khuyến mãi

Định kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

418,000 đ 01 tháng
info VAT bổ sung áp dụng cho tài khoản của bạn Xem chi tiết