1

Chọn dịch vụ

BKBW01P12

Disk space
15.000 MB Bandwidth

BKBW02P12

Disk space
20.000 MB Bandwidth

BKBW03P12

- Dung lượng (MB)
25.000 MB
- Băng thông (GB)
Unlimited
- Tên miền
25
- Tên miền con
50
- Tên miền ánh xạ
50
- Tài khoản Email
150
- Database
40
- Hệ điều hành
Windows Server 2016
2

Lựa chọn khác

3

Sử dụng mã khuyến mãi

Định kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

341,000 đ 01 tháng
info VAT bổ sung áp dụng cho tài khoản của bạn Xem chi tiết